La posició de mantega

Definició

Definició: què fa

La picadora de mantega també pot ser coneguda com el propulsor de la gàbia

Explica Kinkly