Bromància

Definició

Definició: què fa Bromància mitjana?Un bromance és una relació heterosexual entre dos homes en què els individus són extremadament estrets, però la relació no és sexual.Explica Kinkly BromànciaUn bromance és una relació entre dos homes heterosexuals de naturalesa inusualment propera i en els quals els homes comparteixen un intens lligam emocional. L’amistat va més enllà d’una típica amistat masculina, però no traspassa la línia de ser una relació sexual.