Bromància

Definició

Definició: què fa Bromància

Un bromance és una relació entre dos homes heterosexuals de naturalesa inusualment propera i en els quals els homes comparteixen un intens lligam emocional. L’amistat va més enllà d’una típica amistat masculina, però no traspassa la línia de ser una relació sexual.

esclavitud de brides de scold