Bi-còmode

Definició

Definició: què fa Mitjana bi-còmoda?Bi-còmode descriu individus que estan còmodes amb la idea de la bisexualitat, tot i que potser no s’identifiquen és bisexual. Moltes persones bi-còmodes poden participar en activitats sexuals amb membres del mateix sexe, però no solen anar a buscar membres del mateix sexe per tenir una relació, emocional o sexual. Un exemple d’això és una persona còmoda i disposada a participar en un ménage à trois si agradaria a la seva parella.Explica Kinkly Bi-còmodeBi-còmode és un terme relativament nou. Sovint significa coses diferents per a persones diferents. Alguns individus, per exemple, identifiquen persones bi-còmodes com aquelles persones que se senten senzilles al voltant de persones bisexuals. Altres descriuen persones bi-còmodes com aquelles que estan disposades a realitzar actes sexuals amb individus del mateix sexe, però no són bisexuals ni gais.