Bi-còmode

Definició

Definició: què fa Bi-còmode

Bi-còmode és un terme relativament nou. Sovint significa coses diferents per a persones diferents. Alguns individus, per exemple, identifiquen persones bi-còmodes com aquelles persones que se senten senzilles al voltant de persones bisexuals. Altres descriuen persones bi-còmodes com aquelles que estan disposades a realitzar actes sexuals amb individus del mateix sexe, però no són bisexuals ni gais.