Mètode de temperatura corporal basal

Definició

Definició: què fa Mètode de temperatura corporal basal

La funció del mètode basal de temperatura corporal depèn del fet que l’ovulació pot provocar un lleuger augment de la temperatura corporal basal. En teoria, el seguiment de la temperatura corporal basal diàriament pot permetre predir els dies que seran més fèrtils, els 2-3 dies abans de la temperatura. Quan s’intenta concebre, es pot utilitzar el mètode per identificar els millors dies per mantenir relacions sexuals. De la mateixa manera, per evitar l’embaràs es pot utilitzar per identificar dies per abstenir-se de relacions sexuals. Cal tenir en compte, però, que el mètode basal de temperatura corporal no proporciona un temps d'advertència adequat per evitar efectivament l'embaràs quan s'utilitza per si sol i s'ha de combinar amb un altre mètode de consciència de la fertilitat.