Mètode de temperatura corporal basal

Definició

Definició: què fa Mètode de temperatura corporal basal?El mètode basal de temperatura corporal és un mètode de planificació familiar basat en la consciència de la fertilitat. Es tracta de fer un seguiment de la temperatura corporal basal (temperatura en repòs) per identificar possibles dies fèrtils.Explica Kinkly Mètode de temperatura corporal basalLa funció del mètode basal de temperatura corporal depèn del fet que l’ovulació pot provocar un lleuger augment de la temperatura corporal basal. En teoria, el seguiment de la temperatura corporal basal diàriament pot permetre predir els dies que seran més fèrtils, els 2-3 dies abans de la temperatura. Quan s’intenta concebre, es pot utilitzar el mètode per identificar els millors dies per mantenir relacions sexuals. De la mateixa manera, per evitar l’embaràs es pot utilitzar per identificar dies per abstenir-se de relacions sexuals. Cal tenir en compte, però, que el mètode basal de temperatura corporal no proporciona un temps d'advertència adequat per evitar efectivament l'embaràs quan s'utilitza per si sol i s'ha de combinar amb un altre mètode de consciència de la fertilitat.