Glàndules de Bartholin

Definició

Definició: què fa Glàndules de Bartholin vol dir?Les glàndules de Bartholin són dues glàndules petites i superficials situades a banda i banda de l'obertura de la vagina. El seu paper és el de segregar líquid lubricant prop de l’entrada de la vagina, una o dues gotes cadascuna, quan es desperta una dona.Explica Kinkly Glàndules de BartholinUna vegada es va pensar que les glàndules de Bartholin tenien un paper fonamental en la lubricació vaginal, però les investigacions han demostrat que la quantitat de líquid secretat és massa petita perquè sigui així. Ara es creu que el seu paper és lubricar l’entrada de la vagina per fer més còmode el contacte amb aquesta zona per a la dona. Les glàndules de Bartholin es poden infectar o irritar, tot i que això és relativament poc freqüent.