Col·locació de la bola

Definició

Definició: què fa

Explica Kinkly