artificial Vagina

Definició

Definició: què fa artificial Vagina

Un vaginal artificial es pot fer amb diferents materials. Normalment, es fabriquen amb algun tipus de material suau com ara silicona. Les cunetes de butxaca estan dissenyades per ser discretes. S'utilitzen altres models per a l'ús del dormitori privat. Models com el Fleshlight estan dissenyats per ser discrets. A ull poc entrenat, sembla una llanterna. Com totes les ajudes a la masturbació, cal netejar i sanejar regularment la vagina artificial.