Analingus

Definició

Definició: què fa
x posició sexual

Explica Kinkly

jugghead posició sexual

També és important que els que practiquen analingus mantinguin una bona salut bucodental i que el soci receptor s’hagi banyat abans d’involucrar-se en aquest acte sexual.