Ambisexual

Definició

Definició: què fa Ambisexual

Les persones que utilitzen el terme ambisexual també poden presentar-se d’una manera ambigua com ara una persona que porta maquillatge, però d’altra manera es presenta molt “viril”. Això pot deixar als altres a qüestionar el gènere i la sexualitat de l’individu ambisexual. La naturalesa de l’ambisexualitat fa que aquesta qüestió es molesti.