Allosexual

Definició

Definició: què fa Allosexual vol dir?Allosexual és un terme que es fa servir per referir-se a algú que no s’identifica com a part del díptre asexual (asexual, gris-a, demi-sexual). És un terme paraigua per a totes les persones que experimenten una atracció sexual primària i secundària de manera regular.Explica Kinkly AllosexualAllosexual és un terme que s'utilitza principalment a la comunitat asexual per distingir les persones que són asexuals. El propòsit del terme és fer la distinció sense anomenar a aquelles persones 'sexuals' (perquè totes les persones són sexuals, de maneres diferents) o 'normals' (perquè això es desvincula de les persones que s'identifiquen asexuals).