Adulteri

Definició

Definició: què fa

L’adulteri és un terme que fa referència al sexe extramatrimonial o al sexe fora d’un matrimoni monògam. Tenir relacions sexuals amb algú que no sigui el propi marit o la seva pròpia dona és cometre adulteri.definició de la potència superior

Explica Kinkly